top of page
Ærter
certificeringer

Øko ærter

Ærterne og økosystemet

Vores økologiske ærter er positive for klimaet i en sådan forstand, at de selv kan optage det meste af den næring de skal bruge. 

Derfor snakker vi om et positivt klimaregnskab, når vi kigger på ærter. 

Ærter kan selv optage kvælstof fra luften og lagre det i rodens knolde, til den får brug for den ekstra næring. 

Når vi kigger på ærtebuske, har vi ca. 90% som er plante - resten er selve ærtebælgene. Efter høsten, nedpløjes ærtebuskene i den såede jord, hvorved at planten bidrager sanerende til jorden. 

Yderligere bidrager den med naturligt kulstof fra dens knolde. Den sanerende effekt og det naturligt forekomne kulstof lægger sig i jorden og gør marken mere bæredygtig til næste generation af planter. 

Dermed er det en positiv cyklus at at have marker beplantet med ærter. I økologiske forhold kan det ligefrem være en god idé, da jorden efter ærteproduktion, vil være langt mere næringsfyldt og indeholde vigtige midler til at få næste afgrøde til at gro.  Ekstra vigtigt ved økologisk landbrug, da man ikke kan tilføre næring udefra. 

bottom of page