top of page

Jord og vand

Pink Blossom

Klodens jord og vand bliver mere og mere udtømt for næring - samtidig bliver der tilført mere og mere forurening. 

Efter mange hundrede år med plante og dyreavl, er det vigtigt at man får vendt balancen, så vi alle også begynder at give tilbage til klodens ressourcer, i stedet for kun at tage. 

Yellow Flowers
Wild Path

Bælgfrugterne er en soldat i dette projekt. Gennem mange år har traditionelle afgrøder tæret på ressourcerne - derfor er bælgfrugterne uundværlige i fremtidens levnedsmiddelproduktion. Planterne giver nemlig næring tilbage til jorden - blandt andet ved organisk materiale, som sanerer og bliver til muldjord. 

Muldjord, som de fleste afgrøder skal bruge, men som kun de færreste kan producere som en del af deres cycklus. 

Vi går en fremtid i møde, hvor udbyttet af hver eneste hektar jord giver mindre udbytte, grundet fortidens overproduktion. Derfor har vi som interesse at udbrede større interesse for bælgfrugter, så jorden kan blive mere genbrugelig og vi roligt kan udvikle jordens naturlige kraft igen - istedet for at udplyndre.

Derfor bør du også indtænke flere bælgfrugter i de ugentlige måltider - for fremtiden og de næste generationer. 

bottom of page